☰ Menu
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rada Pedagogiczna

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Ośrodka. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele i wychowawcy. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Ośrodka.

 2. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z uchwalonym przez nią regulaminem.

 3. Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbywają się co najmniej trzy razy w roku szkolnym i są zwoływane przez:

 • przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
   
 • organ prowadzący szkołę,
   
 • na wniosek 1/3 jej członków.
   
 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. Jej uchwały mają charakter aktu prawnego i są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków.

 2. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw omawianych na jej posiedzeniach.

 3. W ramach swoich kompetencji Rada Pedagogiczna:

 • zatwierdza plan pracy Ośrodka,

 • zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

 • podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

 • ustala cele oraz organizację doskonalenia zawodowego,

 • występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora,

 • deleguje ustawową liczbę przedstawicieli do Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Ośrodka,

 • opiniuje tygodniowy rozkład zajęć szkoły  i Ośrodka,

 • opiniuje projekt planu finansowego Ośrodka,

 • opiniuje propozycję Dyrektora Ośrodka w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć,

 • opiniuje wnioski Dyrektora Ośrodka o przyznanie nauczycielom i wychowawcom odznaczeń, nagród i wyróżnień,

 • przygotowuje i opiniuje projekt Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Niemieńsku lub projekt zmian w Statucie.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Joanna Kmetyk
(2015-01-23 10:36:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Kmetyk
(2015-01-23 11:51:38)
 
liczba odwiedzin: 394211

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X